Follow by Email

środa, 24 kwietnia 2013

Zalew zamknięty


UWAGA
26 i 27 kwietnia na zalewie przy Kościuszki obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb. Zakaz uchwałą wprowadził Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze.
Zakaz nie dotyczy zawodników biorących udział w zawodach organizowanych 27 kwietnia przez Koło PZW Kamienna Góra „Miasto”.

poniedziałek, 3 września 2012

Spławikowe mistrzostwa Dolnego Śląska


Komunikat
V Spławikowe Mistrzostwa Dolnego Śląska – 16.09.2012 r. Topola

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, że w dniu
16 września 2012 roku na zbiorniku zaporowym Topola zostaną rozegrane V Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów i Juniorów U18.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z „Zasadami organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego” w kategoriach:
- seniorów i juniorów U18 w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej /3 zawodników/.
W skład drużyny 3 os. wchodzi: 2 seniorów (lub młodzież U23) oraz 1 junior U18 (lub kobieta).
Czas trwania zawodów: I tura czterogodzinna.
Prawo startu w zawodach mają reprezentacje Okręgów PZW Jelenia Góra, Legnica, Wrocław oraz Wałbrzych. Nie obowiązuje ogólny limit ilości zgłaszanych drużyn i ew. zawodników indywidualnych za wyjątkiem ograniczeń łowiska (informacje będą udzielane na bieżąco przy przyjmowaniu zgłoszeń).
Opłaty startowe pokrywają Okręgi PZW wystawiające drużyny.
Opłata wynosi 240 zł od drużyny lub 80 zł od zgłaszanego indywidualnie zawodnika. Opłata za zgłoszoną osobę towarzyszącą wynosi 50 zł.
Opis łowiska:

- zbiornik zaporowy Topola,
- głębokość od 1 m do 3,5 m,
- rybostan: leszcz, kleń, jaź, płoć, okoń, ukleja, jazgarz, krąp, karp,
- uciąg wody – brak,
- brzeg: kamienisto-piaszczysta plaża. Teren odkryty nie zadrzewiony.

Biuro zawodów – miejsce zbiórki:
w dniu 16.09.2012 r. biuro otwarte w godzinach 7.30 – 17.00 na parkingu przy zbiorniku Topola
(od strony betonowej drogi relacji Kamieniec Zbk.
Paczków).

Zgłoszenia pisemne wraz z opłatą startową przyjmuje Biuro Zarządu Okręgu w terminie do dnia 7 września 2012 r. Dane do zapłaty:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu ul. Kościelna 6 a, 58-300 Wałbrzych, BZ WBK I O/Wałbrzych 14 1090 2271 0000 0005 8400 0554


Program zawodów

Do godz. 8.00 – zbiórka i rejestracja zawodników
8.00 – 8.30 – odprawa techniczna, losowanie sektorów i stanowiska
8.30 – 9.00 – dojście do stanowisk
9.00 – I sygnał /wejście na stanowiska/
10.55 – II sygnał /nęcenie zanętą ciężką/
11.00 – III sygnał /rozpoczęcie zawodów/
14.55 – IV sygnał /5 minut do końca/
15.00 – V sygnał /koniec zawodów/
15.00 – 16.00 – ważenie ryb
16.00 – 17.00 – posiłek
17.00 – 17.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zmagań



Okręgowy Kapitanat Sportowy
ZO PZW w Wałbrzychu

Spinningowy koniec sezonu



Zarządy Kół PZW
Wędkarskie Kluby Sportowe
w Okręgu (wszystkie)

Okręgowy Kapitanat Sportowy w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 16 września 2012 r. (niedziela) na zbiorniku Czocha rozegrane zostaną zawody spinningowe z cyklu Mistrzostw Okręgu „ZAKOŃCZENIE SEZONU 2012”.

Zawody zostaną rozegrane na „żywej rybie” z brzegu, w jednej turze, w jednym sektorze; zgodnie z „Regulaminem rozgrywania zawodów wędkarskich w dyscyplinie spinningowej” oraz „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb”.

Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać siatkę do przetrzymania ryb w dobrej kondycji do czasu przybycia sędziego.

Biuro zawodów: Przystań Żeglarska w miejscowości Stankowice (zjazd w prawo za miejscowością Stankowice).

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez Wędkarskie Kluby Sportowe oraz Zarządy Kół PZW.

Zgłoszenia przyjmuje biuro ZO (e-mail: biuro@pzw.jgora.pl, tel.: 075 75 222 46) w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2012 r. na załączonych kartach zgłoszenia.

Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika. Opłata wnoszona na konto bankowe Okręgu w terminie do 12 września 2012 roku

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza 13
BZ WBK SA 55 1090 1926 0000 0005 1400 2532
e-mail: biuro@pzw.jgora.pl

Zbiórka zawodników: do godz. 6:00 w biurze zawodów

PROGRAM CZASOWY ZAWODÓW

do godz.
6:00
-

zbiórka zawodników

od godz.
6:00
do godz.
6:30
-
odprawa i losowanie
godz.
7:00
-
I sygnał
godz.
7:30
-

II sygnał


do godz.
13:30
-
III sygnał (koniec I tury)

do godz.
14:00
-
zdanie kart startowych
od godz.
14:00
do godz.
15:00
-
przerwa, posiłek, praca komisji sędziowskiej



godz.
15:00
-
ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

OKRĘGOWY KAPITANAT SPORTOWY
przy ZO PZW w Jeleniej Górze

Zasady wędkowania


UCHWAŁA NR 7
Prezydium ZO PZW w Jeleniej Górze
z dnia 16.01.2012 r.


w sprawie zasad wędkowania ze środków pływających na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze

Uchwala się, co następuje:
 1. Wprowadza się „PODSTAWOWE ZASADY określające korzystanie ze środków pływających w czasie uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach własnych, dzierżawionych oraz zbiornikach zaporowych w obwodach rybackich”. Zestawienie stanowi załącznik do uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierza się prezesowi i sekretarzowi ZO.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 26 Zarządu Okręgu z dnia 18.02.2006 r. oraz wprowadzające w niej zmiany: Uchwała Nr 59 Zarządu Okręgu z dnia 29.10.2007 r. i Uchwała Nr 7 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 12.01.2009 r.”


Załącznik do Uchwały Nr 7
Prezydium ZO z dnia 16.01.2012 r.

PODSTAWOWE ZASADY
uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających na zbiornikach własnych, dzierżawionych oraz zbiornikach zaporowych w obwodach rybackich

1. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających następujące akweny z uwzględnieniem szczegółowych wyłączeń:
a/. Bukówka (pow. Kamienna Góra):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających od 1 stycznia do 31 maja oraz w porze nocnej od 1 czerwca do 30 września
b/. Pilchowice (pow. Lwówek Śląski, pow. Jelenia Góra):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
c/. Witka (pow. Zgorzelec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką – do odwołania
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką wędkowania ze środków pływających od 1 stycznia do 30 kwietnia – zawieszony*
d/. Trzebień Mały (pow. Bolesławiec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
 • zakaz biwakowania na zachodnim i północnym brzegu zbiornika (nie dotyczy organizacji zawodów wędkarskich)
e/. Krępnica (pow. Bolesławiec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
 • zakaz pobytu i uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką z wysp usytuowanych na zbiorniku
f/. Graniczna – Wizów (pow. Bolesławiec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
 • zakaz pobytu i uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką z wysp usytuowanych na zbiorniku
g/. Kozłów (pow. Bolesławiec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
h/. Żarka n/Nysą (pow. Zgorzelec):
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających o napędzie spalinowym
 • zakaz pobytu i uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką z wysp usytuowanych na zbiorniku
i/. żwirownia Rakowice (pow. Lwówek Śląski)
 • zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających poza wyznaczonym rejonem (mapka na stronie internetowej Okręgu)
j/. Złotniki (pow. Lwówek Śląski, pow. Lubań)
k/. Leśna (pow. Lubań)
2. Wprowadza się zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką ze środków pływających oraz pobytu i uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką z wysp usytuowanych na zbiorniku:
 1. Wojanów (pow. Jelenia Góra)
 2. na zbiornikach nie wymienionych w punkcie 1 oraz na rzekach
3. Zezwala się na uprawianie amatorskiego połowu ryb wędką metodą trollingową na zbiornikach zaporowych.

4.Na zbiornikach pozostających własnością Okręgu wprowadza się zakaz pływania środkami pływającymi przez osoby nie będące członkami Polskiego Związku Wędkarskiego. Zakaz nie dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucji w czasie prowadzenia akcji ratunkowych oraz w czasie zorganizowanych treningów - po wcześniejszym ich uzgodnieniu. Zakaz nie dotyczy strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie prowadzenia kontroli**
5.Na zbiornikach, na których obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających, wprowadza się zakaz ich wykorzystywania do wywożenia zanęt. Zakaz dotyczy również wywożenia zanęt urządzeniami małogabarytowymi (stateczkami) sterowanymi przez wędkarza z brzegu.**





*do czasu obowiązywania zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką wprowadzonego Uchwałą Nr 108 Prezydium ZO z dnia 13.12.2010 r.

** zmiany wprowadzone na podstawie uchwały nr 52 Prezydium ZO z dnia 18.04.2012 r. oraz uchwały nr 73 Prezydium ZO z dnia 02.07.2012 r.


środa, 29 sierpnia 2012


Uwaga
Zamknięty zbiornik

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO PZW w Jeleniej Górze z 27 sierpnia zbiornik „But” przy ulicy Wysokiej w Kamiennej Górze będzie zamknięty dla wędkowania od 6 września do 8 września, do rozpoczęcia zawodów wędkarskich.